jeudi 14 juillet 2016

FORMOSA - THỦ PHẠM TỘI ÁC THẢM HỌA MÔI TRƯỞNG BIỂN

Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Sương Quỳnh và nhà báoTrần Quang Thành

Nhà báo Sương Quỳnh trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược
Formosa, thủ phạm gây nhiễm độc nặng ven biển miền Trung làm cá chết hàng loạt. Thảm họa môi trường đó vài chục năm nữa chưa chắc khắc phục nổi. Một vùng biển chết đang đe doa cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

Tuy nhiên đó mới chỉ là bề nổi. Nghiêm trọng hơn giới cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cho Formosa thuê vùng đất Vũng Áng – Hà Tỉnh 70 năm với giả rẻ hơn bèo. Thực chất đó là bán đi một vùng đất có vị trí an ninh, quốc phòng rất xung yếu và nó đã trở thành một tô giới của nước ngoài.

Từ Sài Gòn, nhà báo Sương Quỳnh đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe