mercredi 1 mars 2017

Kiện Formosa: Người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình!


Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng ván của nhà báo Trần Quang Thành  


Ngày 14 tháng 2 vưa qua ngư dân giap xứ Song Ngọc tỉnh Nghệ An tuần hành vào Hà Tĩnh kiện công ty Formosa bị đàn áp.

Ngay sau cuộc biểu tình đó không lâu một vệt nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Hà Tĩnh, làm dấy lên nghi ngờ là Formosa đang tái phạm.
Từ Sai Gòn , luật sư Lê Cồng Định đê câp dến việc ngư dân 4 tình miền Trung trong đó có giáo dân liên tục biểu tinh, đưa đơn khởi iện Formosa  đã khẳng định kiên Formosa người dân đã thức tình quyền dân sự của minh.
Cuộc phong vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe