18 avril 2015

Cả quãng đời tuổi thanh xuân vật lộn với khiếu kiện đòi công lý

Trần Quang Thành

Cũng như nhiều gia đình khác, khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam,  gia đình chị Lê Thị Kim Thu thuộc cái diện gọi là “ngụy quân, ngụy  quyền” phải rơi khỏi các khu đô thi đang sinh sống để đi lập nghiêp ở vùng kinh té mới nơi  núi rừng heo hút.
 Sau nhiều năm khai hoang nương rẫy thi lại bị nhà cầm quyền cộng sản cướng chiếm thành quả để thực hiện điều họ nói là “qui hoạch kinh tế” , nhưng thức chất là chiếm đoạt tài sản của người dân để các quan chức chia chác cho nhau làm giàu, trở thành những tên tư bản đỏ.
Gia đình chị Lê Thi Kim Thu  đã trài qua những bước thăng trầm trong cuộc vật lộn tố cáo tội ác của  các quan chức địa phương cướp đoat tai sản của gia đình chị cũng như nhiều bà con dân oan khác. Bản thân ch khi mơi bước vào tuôi 21 đã đi từ địa phương đến trung ương để khiếu kiện. Chị Kim Thu  nhiều lần bị công an Đông Nai, Hà Nội đánh đập, băt bớ và tù đầy.. Khi ra tù vào năm 2014 chị đã bước sang tuôi 46
Nhớ lại chặng đường gần 30 năm đi đồi công lý và trong ngục  tù cộng sản,  chị Lê Thị Kim Thu đã kể lại qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành như sau :Ti