11 avril 2015

Phải chăng mật ước Thành Đô đang hé lộ?!


Trần Quang ThànhTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc 4 ngày viếng thăm Trung Quốc

Tuyên bố chung khẳng định 4 tốt và 16 chữ mà Giang Trạch Dân  đã ban phát cho những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ hội nghị Thanh Đô tháng 9/1990 vẫn là  phương châm chỉ đạo cho mối quan hệ giữa hai nước, hai Đảng. Những văn kiện ký kết phải chăng dang hé lộ mật ước Thành Đô ?! Quan hệ Việt Trung đang bị cạm bẫy và nguy hiểm
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai trong cuộc  trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã bình luận về chuyến đi Trung Quốc của Tổng bí  thư Nguyễn Phú Trọng như sau.

Mời quí vi theo dõi :
 


Tin k            Nguồn : Tiếng Dân