25 avril 2015

Trao đổi cùng GS Nguyễn Ngọc Bích về chiến dịch Nhân quyền 2015My Vân