18 avril 2015

Trả lời thư ngỏ của Ls. Hà Huy Sơn

Hà Nội ngày 18-4-2015
Kính gửi Luật sư Hà Huy Sơn,
Xin trả lời thư ngỏ ngày 24-3-2015 của luật sư được đăng trên Bauxite Việt Nam như sau:

A) Trong một blog hay website (dưới đây gọi chung là blog) được xây dựng trên cơ sở Wordpress có rất nhiều người dùng (user) có thể truy cập và quản trị trang đó theo cấp độ khác nhau. Người tạo ra blog hoàn toàn có thể không là chủ của blog đó (có nhiều công ty dịch vụ CNTT sống bằng cách tạo dựng blog và website cho những người chủ là những người đặt hàng!). Người chủ, người tạo lập blog có thể, hoặc có thể không là những người dùng (user) sau đây của blog như vậy, theo thứ tự quyền hạn tăng dần:

0)      Các bạn đọc (subscribers) là người chỉ có quyền đọc và viết bình luận (comment);
1)      Những người đóng góp (Contributors): có quyền đọc và viết bình luận như bạn đọc 0), ngoài ra có thể xóa, biên tập bài mình đóng góp nhưng không có quyền đăng;
2)      Các tác giả (Authors) có quyền của người đóng góp 1) và có quyền đăng bài (post) của mình (và của những người đóng góp cho mình); 
3)      Các biên tập viên (Editors): có các quyền của tác giả 2) và nhiều quyền quản trị khác trong đó có quyền xóa, sửa, đăng (post) bất cứ bài nào; 
4)      Các quản trị viên (Admin) có các quyền của biên tập viên 3) và có nhiều quyền quản trị khác; 
5)      Các siêu quản trị viên (Super Admin) có các quyền của quản trị viên 4) và các quyền quản trị mạng cao nhất.

Lưu ý rằng tất cả 6 loại người sử dụng trên (và cả các nhà tạo lập) đều có thể phải có tài khoản và xác thực 2 lớp (riêng với các blog cho công chúng thì bạn đọc có thể không cần phải đăng ký tài khoản và xác thực, nhưng các loại từ 1) đến 5) nhất thiết phải có); số lượng mỗi loại người dùng từ siêu quản trị viên 5) đến người đóng góp 1) là hoàn toàn do hệ thống quy định (có thể có một hay thậm chí nhiều siêu quản trị viên, quản trị viên; số biên tập viên thường là nhiều; số tác giả và người đóng góp còn nhiều hơn nữa); nếu chúng ta vào được bảng mã quản trị việc phân quyền của blog thì có thể biết chính xác có bao nhiêu người thuộc từng loại từ 1) đến 5).

B) Nói cách khác đối với câu hỏi của luật sư “các thân chủ của tôi không phải là người duy nhất là người quản trị một blog xxx.wordpress.com, như vậy có đúng không?” thì câu trả lời là: HOÀN TOÀN ĐÚNG.

Xin gửi luật sư lời chào trân trọng.


Nguyễn Quang A