06 avril 2015

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT-PHI VỀ BIỂN NAM HẢI


TUYÊN BỐ CHUNG
CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT-PHI
VỀ BIỂN NAM HẢI

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây,

Ghi nhận là đã có một hội nghị về Biển Đông nhóm họp ở Manila, Phi Luật Tân, vào ngày 27 tháng 3 năm 2015 với sự tham gia của các học giả và chuyên gia từ Việt Nam, Phi Luật Tân và cộng đồng quốc tế,

Xét vì tầm quan trọng của Biển Nam Hải (“Biển Đông” đối với Việt Nam và “Biển Tây Phi Luật Tân” đối với người Phi) trong việc duy trì hòa bình, an ninh, và phát triển khu vực,

Khẳng định “đường chín vạch” do Trung Quốc áp đặt là không có cơ sở pháp lý hay lịch sử, cũng như nó không phù hợp với Quy Ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) mà Trung Quốc đã ký vào,

Nhắc lại những đối đầu không có tiền lệ và còn đang tiếp diễn cũng như những nỗ lực xây cất của Trung Quốc trên các đảo dẫn đến các phản đối của Việt Nam và Phi Luật Tân trong thời gian gần đây,

Nhấn mạnh nhu cầu cần có các xã hội dân sự ở Việt Nam và Phi Luật Tân tham gia vào các thảo luận cũng như cung cấp một kênh khác trong cuộc đối thoại và giải quyết các tranh chấp trên biển,

1. Đồng ý tiếp tục bàn thảo những ý kiến liên quan đến một đề nghị gọi vùng biển chung này là “Biển Đông Nam Á”.

2. Yêu cầu Trung Quốc hãy có những nỗ lực tức thì ngưng các cuộc đổ đất và xây cất trên các đảo cũng như các hoạt động khác trên các đảo và bãi san hô đang trong vòng tranh cãi, cho đến khi có một Quy Ước Ứng Xử được sự chấp thuận bởi các bên liên quan.

3. Ủng hộ việc thành lập một Ủy ban Quốc tế và độc lập để giải quyết các tranh chấp qua thương lượng và dẫn tới đồng thuận về một Quy Ước Ứng Xử.

4. Khuyến cáo hai chính quyền Việt Nam và Phi Luật Tân, trong khi chờ đợi, bắt tay thảo luận để dẫn tới một thoả thuận tạm thời trong việc giải quyết các tranh chấp và hợp tác phát triển các tài nguyên có lợi cho dân chúng của hai nước.

5. Đồng tình với kế hoạch của các tổ chức dân sự đỡ đầu cho hội nghị năm nay là sẽ thành lập một Ủy Ban Công Tác Hỗn Hợp của các tổ chức Xã hội Dân sự nhằm tổ chức những sinh hoạt tương tự trong tương lai để nâng cao sự hiểu biết về vấn đề và cung cấp một diễn đàn cho người dân các nước liên hệ có tiếng nói trong tiến trình này.

Tuyên Bố Chung này được chấp nhận vào ngày 27 tháng 3, 2015, ở Manila, Phi Luật Tân.

Tiến sĩ Celia B. Lamkin                                     Ông Nguyễn Ngọc Bích ký đại diện cho
US Pinoys for Good Governance                              Ông Lâm Đăng Châu,
                                                                                   Họp Mặt Dân Chủ

Ông Roilo Golez                                                   Ông Trịnh Hội
DI KA Pasisiil Movement                                        VOICE