27 avril 2015

TIỀN VÀ ĐẤU TRANH

Huỳnh Ngọc Chênh


Những người đấu tranh không chuyên diễn hành phản đối tàn sát cây xanh tại Hà Nội

 Có vài người đặt vấn đề tiền cho những người đấu tranh. Đó cũng là vấn đề đáng quan tâm vì hầu như ai tham gia vào việc đấu tranh đều bị tiệt được làm ăn. Vậy người đấu tranh lấy gì để sống, lấy gì để nuôi gia đình nếu như còn gánh nặng gia đình.


Người đấu tranh là ai? Đó là những người thấy cây xanh bị tàn sát vô lối nên kêu gọi nhau đi biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền dừng tay và làm rõ trách nhiệm người đưa ra chủ trương sai trái. Đó là những người thấy người bị oan khiên, bị cướp mất đất đai phải đi khiếu kiện dài ngày nên đứng ra cứu giúp. Đó là những người thấy Tàu cộng cắt cáp, đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải, xua đuổi và bắn phá tàu thuyền đánh cá của bà con ngư dân, xây dựng căn cứ quân sự trái phép trên biển Đông nên đi biểu tình phản đối. Đó là những người thấy chủ trương khai thác bô xít ở Tây Nguyên là sai trái nên đứng lên viết kiến nghị phản đối. Đó là những người thấy chủ trương đường lối của đảng cầm quyền sai lầm nên đứng ra phản biện. Đó là những người thấy nhân quyền bị xâm phạm nên đứng lên đòi nhân quyền....
Phần lớn những người đó là những người đấu tranh không chuyên nghiệp, thấy chuyện bất bình dám đứng lên phản kháng giữa một đám đông đang run sợ vì bị kìm kẹp áp bức lâu ngày. Những người đấu tranh không chuyên đó đứng lên làm vì lương tâm của mình thôi thúc chứ không vì gì cả, họ không cần ai trả tiền cho công việc của mình, và ai trả tiền ủng hộ, họ cũng không nhận dù họ biết họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc làm ăn vì hành động dũng cảm của mình và thậm chí còn bị bắt bớ, bị tù đày. Họ dám làm nên dám chấp nhận.

     


Những người đấu tranh không chuyên biểu tình chống Tàu cộng xâm lược tại Sài Gòn
 
Bên cạnh đó, cũng có những người đấu tranh chuyên nghiệp. Những người nầy bỏ cả cuộc đời ra để chuyên tâm vào việc đấu tranh cho lý tưởng của mình. Họ bị bắt bớ, bị giam cầm, nhiều người bị giam cầm cho đến hết đời. Nếu không bị tù đày thì những người nầy cũng không làm ăn gì được, gia đình họ cũng bị cô lập, bị gây khó khăn, khó mà kiếm ra việc làm. Vậy thì những người đấu tranh chuyên nghiệp lấy nguồn nào để duy trì cuộc sống, để duy trì công việc đấu tranh? Nhưng đã đấu tranh chuyên nghiệp thì không thể đứng độc lập một mình mà đấu tranh có hiệu quả. Nếu vẫn đứng độc lập thì họ lại trở thành người đấu tranh không chuyên. Do vậy những người nầy phải tập hợp lại thành một tổ chức hoặc tham gia vào những tổ chức có sẵn cùng mục tiêu lý tưởng với mình.
Dù bị nhà cầm quyền đàn áp khốc liệt, nhưng dưới hình thức nầy, hình thức khác, các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp ở VN cũng vẫn xuất hiện khá nhiều và càng lúc càng đấu tranh có hiệu quả trước những chủ trương và hành động sai trái của nhà cầm quyền.
Phiên tòa xét xử những nhà đấu tranh chuyên nghiệp:
Trần Huỳnh Duy Thức,
Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Lê Công Định
Trong các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp ấy các thành viên được phân công theo từng nhóm chức năng. Trong các nhóm chức năng đó phải có nhóm chuyên về kinh tài, tức là nhóm lo việc tìm nguồn tài chính cho tổ chức duy trì sự hoạt động. Việc làm nầy hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Tổ chức nào không hoạt động kinh tài thì chắc chắn sẽ khó tồn tại. Bên cạnh đó, những cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước có điều kiện thì nên vận động quyên góp ủng hộ tài chính cho các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp nầy.
Tóm lại, người đấu tranh tự phát, đấu tranh không chuyên thì không cần nhận tiền của bất cứ từ nguồn nào. Một khi anh đã nhận tiền để đấu tranh thì việc làm của anh không còn vì lương tâm. Còn người đấu tranh chuyên nghiệp thì phải đứng vào tổ chức để tổ chức lo tiền nong cho mình duy trì công cuộc đấu tranh lâu dài.HNC