23 avril 2015

Việt Nam : 40 năm toàn trị của đảng CSVN

Trần Quang Thành


 Hàng năm đến tháng Tư tngười ta lại thấy hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền CSVN  ra rả những bài viết, bài hát tung hô cái gọi là “giải phóng miền Nam”, đánh thắng đế quốc Mỹ.


30/04/1975 – 30/04/2015, đánh dấu biến cố lịch sử của dân tộc Việt Nam. 40 dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa, đời sống người dân ra sao ? Dân có giàu và nước có mạnh như lời rêu rao của lãnh đạo Hà Nội hay không ?

Mời quý thính giả cùng nghe nhận định của Linh mục Phan Văn Lợi qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây.


Nguồn : Tiếng Dân