04 décembre 2021

XIN ĐƯỢC MẠO MUỘI THAM GIA CÂU CHUYỆN “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”


Lâu nay Mạng xã hội (MXH) ồn ào câu chuyện “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”, hình thành hai Phe rõ rệt, một Phe đòi bỏ khẩu hiệu này, một Phe đòi giữ khẩu hiệu này.

Đội ngũ của mỗi Phe đều rất hung hậu, gồm rất nhiều Đại gia danh tiếng, trên nhiều lĩnh vực khoa học: Giáo dục, Văn hóa, Tư tưởng, Xã hội, Kinh tế, v.v...

Điểm chung của cả hai Phe là, ai cũng lập luận chặt chẽ, hùng hồn, tưởng như rất thuyết phục, tưởng như không ai cãi lại được.


Nhưng, có thể thấy rõ điểm chung của cả hai Phe, là đều lập luận theo ý riêng của mình, theo nhận thức và hiểu biết riêng của mình, thậm chí theo định kiến riêng của mình.

Dẫn đến kết quả Phe nào nói cũng hay, cũng đúng, cũng rất tài tình, cũng tự thấy mình là chân lý.

Vì vậy, có lẽ “cuộc chiến” sẽ còn rất lâu dài, và không bao giờ có được “lời kết”.

CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC MẠO MUỘI THAM GIA CÂU CHUYỆN NÀY:

Khẩu hiệu này được treo trong tất cả các trường học (từ khoảng 1995 đến nay), là phải có chủ trương của Đảng và Nhà nước, là phải có mệnh lệnh của Bộ Giáo dục, chứ không phải do các Thầy Cô giáo tự tiện đua nhau treo lên.

Nghĩa là: Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục mệnh lệnh cho tất cả các trường học, tất cả Thầy Cô giáo và tất cả học trò phải thực hiện “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”.

Lẽ thường, trước khi ra lệnh cho Cấp dưới thực hiện một nhiệm vụ nào đó, Cấp trên phải giải thích rõ ràng nhiệm vụ đó là gì.

Cụ thể là Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục phải có Văn bản chính thức giải thích “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” nghĩa là gì, trong đó quan trọng nhất là phải định nghĩa “ học Lễ” là học cái gì, “học Văn” là học cái gì.

Rất tiếc, chúng tôi chưa hề được nghe ai nói về Văn bản này. Chúng tôi đã hỏi nhiều thế hệ Thầy giáo Cô giáo và Học trò, đều được trả lời chưa hề được nghe thấy, nhìn thấy Văn bản đó.

Nếu có tồn tại Văn bản đó, thì chắc chắn rằng, ngày hôm nay các Đại gia của hai Phe khỏi phải hung hồn lớn tiếng lập luận bằng những hiểu biết và định kiến riêng của mình.

CHÚNG TÔI KIẾN NGHỊ:

Để có kết luận đúng đắn và khoa học về câu chuyện “bỏ hay giữ” khẩu hiệu “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”, Đảng, Nhà nước nên giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục soạn thảo Văn bản chính thức, quy định Nội dung của “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”, và Đảng, Nhà Nước ban hành Nội dung này thành Văn bản pháp luật chính thức của Đảng, Nhà Nước.


TS Nguyễn Bách Phúc

Di động:         0918082601
Địa chỉ NR:    8/4A Nguyễn Hiến Lê, phường 13, Quận Tân Binh, TpHCM

VP:               8/4 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, Quận Tân Binh, TpHCM
Tel:               84. 028 38428950 
Web:            http://hascon.net và eeisaigon.org (tạm thời ngưng hoạt động từ 5-2-2015)