04 décembre 2021

“VĂN HÓA CÒN…” NƠI ĐÂU ?

”Văn hóa còn, nước ta còn”.
Nhưng nền văn hóa nay còn nơi đâu ?

*
”Nội xâm” với những “bầy sâu”
Tham ô, tham nhũng trên đầu Dân Đen.
Trước giặc Phương Bắc lại hèn.
”Chữ vàng, bốn tốt” cài then nhân quyền.
Tạo nên xã hội đảo điên.
”Cướp ngày” thương thảo cường quyền “cướp đêm”.


Ba Tàu dùng “sức mạnh mềm”
Chiếm dần đảo biển bên thềm đại dương.
Lấn sang rừng biển biên cương.
Từ Nam Quan đến cung đường Hạ Long.
Với tình “hữu nghị viễn vong”.
Tạo ra văn hóa “thù trong giặc ngoài”.

*
Cướp ngày chiếm dụng đất đai.
Dân nghèo lâm cảnh u hoài điêu linh.
Giữa lòng Hà Nội Ba Đình,
lập làng Kháng chiến, Cụ Kình lão nông
cùng Dân hội nghị cộng đồng.
Đồng Tâm giữ đất tổ tông lưu truyền.

Ba ngàn cảnh sát chính quyền,
trong đêm giết một đảng viên tuổi già.
Thị Thêu “tù nhỏ” vừa ra,
lại vào “tù lớn, vào nhà “tù giam”.
La Thăng trong ngục hất hàm:
”làm ma biệt phủ”, không ham ngồi tù.
Lẽ nào với “thuyết âm mưu”
tạo nên văn hóa “ngục tù đắng cay”.

*
Công an cài đặt đó đây.
Dân không tiếng nói tỏ bày nội tâm.
Oan sai khiếu kiện bao năm.
khi rời đất tổ âm thầm khổ đau.
Khắp nơi bàn luận xôn xao
về nền văn hóa “tự trào tự than”.

*
Đời như “lỡ nhịp cung đàn”
tụng ca chế độ “bầy đàn chủ nô”.
Với nền giáo dục “đắp mô”,
Buôn bằng, bán chữ, chạy xô ghế vàng.
Giáo viên, giáo án, giáo gian.
”Đào” khuôn khoa giáo, “tạo” hàng công thương.

Học sinh cắp sách đến trường.
”Lao động học tập theo gương Bác Hồ”.
”Yêu cầu mục đích” thầy cô
”Năm bước lên lớp” theo giờ đã ghi.
Từ nền “giáo dục chỉ huy”
Hình thành văn hóa “cúi quì xin cho”.

*
Có không “hạnh phúc tự do”?
Còn đâu “câu hát điệu hò” Văn Lang ?
”Văn chương lúa nước” xa ngàn.
Con dân Âu Lạc bàng hoàng tiếc thương.


Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận