19 décembre 2014

Thư ngỏ của 3 trí thức Việt Nam tại Mỹ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập

 
Từ Mỹ, 3 trí thức Việt Nam là : Giáo sư Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago), Giáo sư Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago), Giáo sư  Vũ Hà Văn (Đại học Yale) đã gửi thư ngỏ đên Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê ChoaThư ngỏ viết:

Kính gửi:
Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:


1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.


2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.


3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.


4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.


Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.


Kính thư,


Ngô Bảo Châu
Đàm Thanh Sơn
Vũ Hà Văn