04 février 2022

Đoàn Thuận: Thơ Xuân

NHỊP MÙA

Gặp chiều trong một dòng sâu,
nhịp mùa trong gió, bóng màu trong hoa.
Nỗi người trong một nỗi ta.

Xuân về trong thoáng đông xa,
hạ tàn, vàng lá bay qua thu buồn.
Ta về trú tạm một phương.

Trong màu hoa, còn bao hương,
Trong tình em, mắt còn vương nét nhìn.
Trên non mai nở lặng thinhBỐN MÙA VẦN XOAY.


Bốn mùa xuân hạ thu đông.
Xuân xanh, hạ nắng, thu phong, đông hàn.
Mai lên, đứng bóng, chiều tàn.
Đêm dần vào tối, khuya sang đầu ngày.

Thời gian như thể tên bay.
Đời người sinh tử vần xoay luân hồi.
Bé thơ khóc nhịu bên nôi.
Khụ già chống gậy vào thời lưu niên.

Đời như một giấc du miên.
Chập chờn thức ngủ, dạo thuyền bến mê.
Đục trong thiện ác bộn bề.
Thấy đâu nhân quả bên lề hư không.

Tháng giêng, năm mới, xuân hồng.
Thiên thai vẫn một tấc lòng đào nguyên,
Niệm cùng vạn hữu mọi miền,
Như nhiên an lạc theo nguyền ước xưa.

Bến Nghé, ngày đầu xuân
Đoàn Thuận