23 février 2022

NHÀ TRƯỜNG SAU 75.

Sau 75, mọi nhà trường
Lao động học tập theo gương Bác Hồ”.

Chỉ huy lãnh đạo thầy cô: 

Năm bước lên lớp” phân lô soạn bài,
lập thành “Giáo Án” dạy hay,
rập khuôn cả nước, chỉ thay đổi ngày.


Nội dung giáo dục thời này
nghiêng về chính trị, thường ngày tụng ca.
Trung thành tuyệt  đối Đảng ta”,
Xã hội chủ nghĩa, Cha Già, Mác, Lê.

Học sinh phấn đấu mọi bề.
vào Đoàn vào Đội, lời thề sắt son,
”thật thà dũng cảm” vẹn toàn,
để được danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Sau ngày tan rã Liên Xô,
Giáo dục Đào tạo “đấp mô” học đường.
Đào” từ khoa giáo trung ương,
Tạo” ra băng nhóm giao thương “ghế vàng”.

Ghi danh thi dối đậu gian,
buôn bằng bán chữ giá hàng vạn đô,
thành quan tham nhũng tham ô,
Hỏa Lò lú lửa, chạy vô tù ngồi.

Độc tài toàn trị lên ngôi.
Giáo dục chính trị mị đời xa Dân.

Thảo Điền,2022
Đoàn Thuận