dimanche 9 avril 2017

Cuối tuần cùng cười với Trương Tuần: NGÁO NGÁO...ỘP


- Này cụ, sao tôi thấy dạo này cấm loạn xì ngầu thế cụ ?

- Tôi thấy như NGÁO CẤM cụ ạ.

- Theo kiểu các ông NGÁO này thì cấm hết CA DAO, TỤC NGỮ, TIẾU LÂM, CỔ TÍCH, DÂN CA, DÂN VŨ... vì không thể tìm bản gốc.

- Cụ ạ, tôi lại nhớ hồi TBT Nguyễn Văn Linh nói "cởi trói" mà sau mấy chục năm nó lại kinh hoàng như hôm nay.

- Hay ta đang đi giật lùi hả cụ ?

- Thì VƯỠN....