jeudi 20 avril 2017

Một nghị đinh sai trái không thể chấp nhận!

Ông Nguyễn Quang A  trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Ảnh tư liệu - lực lượng công an Việt Nam tại một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội ngày 18/05/2014


Mới đây bộ côn an  CSVN đã soạn thảo lần 2 nghi đinh của chinh phủ cấm sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị  mà theo họ nó se gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Tuy mới là soạn thảo, nhưng nghi định này đã gây sư phản ứng  mạnh mẽ không đồng thuậnvới mot số điều qui định là vi hiến, vi pham quyền của công dân trong đó có quyền tác nghiêp của nhà báo, luật sư.


Từ Hà Nôi, ông  Nguyễn Quang A, mọt nhà hoạt động xã hội dân sự đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành như sau.