23 janvier 2015

Khi đài truyền hình đưa video kỷ niệm 41 năm mất Hoàng Sa trong bối cảnh xung đột lãnh đạo.Thêm một bằng chứng về việc đối đầu giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua video nhà nước kỷ niệm 41 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Video cho thấy người láng giềng đồng chí Trung Quốc luôn âm mưu thôn tín Việt Nam.

Nếu cuộc chiến chống Mỹ chỉ là một cuộc chiến ý thức hệ giữa cộng sản và tự do thì đối với Trung Quốc, cuộc chiến luôn là tiếp tục truyền thống cha ông giữ nước.
Trung Quốc mưu chiếm Việt Nam bằng một chiến lược toàn diện: vũ trang, mua chuộc lãnh đạo, kinh tế, làm Việt Nam yếu về mọi mặt để tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc.

Vì muốn duy trì ý thức hệ cộng sản, một số lãnh đạo hiện nay, đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng, nhắm mắt tìm mọi cách làm vừa lòng Trung Quốc xâm lược.

Tuy nhiên ý thức bảo vệ tổ quốc của cha ông luôn mạnh hơn con bài xảo trá 4 tốt, 16 chữ vàng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đ
ối đầu công khai với TBT Nguyễn Phú Trọng khi ông phá rào tuyên bố "Không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy hữu nghị viển vông".

 

Dân Quyền
Nhà nước kỷ niệm 41 năm mất Hoàng Sa.