20 janvier 2015

Sự thật về 65 năm quan hệ Việt – Trung

Trần Quang Thành


 16-4

Hàng năm cứ tới ngày 19/01 gợi nhớ đến trận chiến Hoàng Sa, đến 74 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng.
Người dân trong và ngoài nước đã tổ chức lễ tưởng niệm, trong khi lãnh đạo Hà Nội vẫn im lặng và còn tiếp tay với Bắc Kinh đàn áp những người yêu nước.
Đặc biệt năm nay cũng đánh dấu 65 năm quan hệ Việt – Trung, với những mỹ từ “16 chữ vàng” và “4 tốt”.

Khi được hỏi về sự kiện này, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã chia sẻ cảm tưởng với phóng viên Trần Quang Thành như sau, mời quý vị cùng nghe..