30 janvier 2015

Hư và thực của cuộc chiến thông tin tại Việt Nam (phần 2)

Trần Quang Thành

thongtin

Phần một cuộc trao đổi giữa nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Võ Thị Hảo về cuộc chiến thông tin tại Việt Nam hiện nay, được gửi đến quý vị trong mục này kỳ vừa rồi, đã nhắc lại và nhận định về những lời lẽ mang tính cách bảo thủ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban Tuyên Giáo Trung Ương và bộ Thông Tin Truyền Thông trong nhu cầu phải kiểm soát thông tin, song song với những lời lẽ có cánh của thủ tướng Nguyến Tấn Dũng về nhu cầu phải tự do và minh bạch hoá thông tin. Giữa những tuyên bố đầy mâu thuẫn của lãnh đạo đảng, sự đàn áp tự do ngôn luận vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh mập mờ đó, trang blog Chân Dung Quyền Lực đã nổi lên với những tin tức khá chính xác về ông Nguyễn Bá Thanh đã như là một thách thức với những lời hăm he kết án “tội phạm internet” của thứ trưởng bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn.Phần hai cuộc trao đổi giữa nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Võ Thị Hảo được gửi đến quý vị sau đây sẽ thảo luận về hiện tượng Chân Dung Quyền Lực và những sự kiện liên hệ trong cuộc chiến thông tin hiện nay.

 Mời quý vị cùng nghe