24 janvier 2015

Năm 2014, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gia tăng vi phạm nhân quyền


Trần Quang Thành

nhanquyenVN

Từ ngày 1/1/2014, Việt Nam chính thức llà thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc  nhiệm kỳ 3 năm 2014 - 2016
Một năm qua nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền trên mọi lĩnh vưc


Ngoài việc giới hạn hay chà đạp các quyền cơ bản của con người, nhà nước độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam còn đàn áp những người lên tiếng tranh đấu cho Nhân quyền và Dân quyền một cách trắng trợn, phi pháp và có hệ thống,

Để vạch trần chủ trương và làm rõ hành động  đó của họ, Hội Cựu tù nhân lương tâm vừa công bố Báo cáo mang tựa đề “Việt Nam: Thành viên Hội Đồng Nhân quyền LHQ và Vi phạm Nhân quyền 2014.

Nhận sự kiện này, anh Phạm Bá Hải, điều phói viên của Hội cựu tù nhân lương tâm đã giới thiệu nội dung báo cáo qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

Nôi dung như sau, mời quí vị theo dõi