29 novembre 2015

Kính gửi ban Ban biên tập Dân quyền.

    Minh Huy- Đồng Nai


Tôi xin gửi ý kiến Góp ý với Đại hội Đảng XII, đề nghị Ban biên tập tổng hợp gửi ý kiến này đến nơi tiếp nhận, nếu thấy được có thể cho đăng tải trên diễn đàn. Xin cám ơn. 

   Trong các nhiệm kỳ X và XI của đảng CSVN một phong trào học tập và làm theo TG ĐHCM được triển khai rầm rộ để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, từ chi bộ đến đảng ủy các cấp cứ nói leo lẻo, nào ra kế hoạch học tập cả chục chuyên đề, sơ kết ,tổng kết,  hội thi cá nhân tìm hiểu “ học tập và….”, khen thưởng … nhưng chẳng có chuyển biến gì, kết quả là số 0, tham nhũng vẫn lan tràn.
 

     Để có một phong trào có tác dụng thực chất trong công tác xây dựng Đảng tôi đề nghị Đại hội Đảng XII cần phải phát động một phong trào sâu rộng trong toàn Đảng đó là phong trào Tiết kiệm. Trung ương cần phải xây dựng một đề án cụ thể, có một ban chỉ đạo thường trực của Trung ương, tổ chức diễn đàn hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia kinh tế . Tùy theo tình hình của từng đảng bộ mà đư ra các tiêu chí đánh giá, các cấp từ chi bộ đến đảng bộ phải đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, đánh giá kết quả  hàng tháng, báo cáo, tổng hợp hàng tháng , hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm … . Các nội dung từ chi tiêu thường xuyên, mua sắm tài sản, công tác phí, hội hè, xây dựng trụ sở, tuyển dụng nhân sự ,các dự án Kinh tế của cơ quan, địa phương… đều được nghiên cứu đưa ra các tiêu chí tiết kiệm. Ví dụ chỉ tiêu  của năm 2016 là tiết kiệm 20% của chi phí đã thực hiện của năm 2015.  Như vậy kết quả phong trào sẽ là  các số liệu thiết thực. Nếu làm tốt phòng trào này cũng là biện pháp  chống  tham nhũng có hiệu quả chứ không phải nói suông.

 
                                          Minh Huy- Đồng Nai