mercredi 16 mars 2016

Tiếp tục đánh võ mồm với Cộng sản Việt Nam.GCCS2amazon.com vừa chính thức phát hành tập sách Giáp chiến Cộng sản tập 2 của Bà Đầm Xòe Phạm Thành và các Còm sĩ do Nhà xuất bản Người Việt bên Hoa Kỳ xuất bản. Sách là tập hợp những bài chính luận vạch mặt sự dối trá, bịp bợm, phản nước, hại dân của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, từ ông Hồ Chí Minh cho đến ông Nguyễn Phú Trọng.
Đây là cú đánh võ mồm thứ 2 ( tập 2) của Bà Đầm Xòe Phạm Thành và các Còm sĩ sau cú đánh lần thứ nhất phát hành vào tháng 6 năm 2015 cũng do NXB Người Việt bên Hoa Kỳ xuất bản và amazon.com phát hành.
Mời bạn đọc, bạn hữu gần xa, quan tâm chia sẻ, ủng hộ.
Mời những người còn mù mờ về Cộng sản Việt Nam tìm đọc để khai trí cho chính mình.
Mời những Còm sĩ đã từng comments trên blog badamxoe tìm đọc để ngắm lại mình với những con chữ in trên giấy trắng, mực đen.

Tập sách dày 500 trang với giá bán 25 USD/cuốn.
Tap 1
Địa chỉ bán sách: amazon.com.http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=gi%C3%A1p+chien+cong+san