dimanche 25 mars 2018

Ca-mơ-run


Trương Tuần

- Cụ ơi cái nước Ca-mơ-run xa tít mù tắp phải không cụ ?

- Thì tân Trung Phi gần xích đạo. Sao hôm nay cụ lại nhìn xa thế.

- He he, tôi thấy nó đang hiện diện ở nước mình...

- Cụ làm sao thế, nú nẫn mẹ nó rồi, uống ngay Hoạt huyết dưỡng lão. Nếu không cần khám bệnh 1 ngày/lần cho chắc ăn.

- Sory cụ, chưa đến nỗi phải bảo vệ sức khỏe như thế. Đây còn làu làu kinh sử nhé...

- Thế sao tự dưng lại Ca-mơ-run ?

- He he, ý tôi là ối các quan đang run, đang ca mơ run...

- Đúng là cụ hay đùa dai. Các quan tự diễn biến, tự thoái hóa thì run là cái chắc. Đúng là đang ca mơ run thật. Cụ tài nói cái gì cũng phải, cũng hóm hỉnh !

- Thì VƯỠN....