21 janvier 2016

Đả đảo cộng sản ức hiếp dân lành – Phế truất cộng sản thôi!


 


Đó là những tiếng  thết phẫn nộ của dân oan 3 miền Bắc – Trung Nam vào sáng 19/1/2016 tại trụ sở tiếp dân của Đẩng và Nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, quân Hà Đông, Ha Nội ngay trước ngày khai mạc đại hội đảng 12. Ba con hô vàng “Đả đảo cộng sản tham nhũng” ; “Đả đảo thanh tra chính phủ cộng sản đồng tình cùng tham nhũng” ;  “Đả đảo cộng sản ức hiếp dân lành” ; “Phái phế truất công sản thôi”