03 janvier 2022

“ĐẤU TRANH GIAI CẤP”.

”Giai cấp Vô sản” chính chuyên
thành “Tư bản Đỏ” độc quyền giao thương,
chạy theo “kinh tế thị trường”,
”bóc lột hoang dã”đoạn trường Sức Dân.

”Đỉnh cao trí tuệ” thượng tầng
xem hàng “trí thức như phân” ngoài lề.
”Bắc Kỳ lý luận” Mác Lê
độc tài khai thác tư bề Non Sông.

Ngoại thương xuất khẩu “bần nông”.
Lô “hàng lao động” chạy rong nước ngoài.
Bán dâm, đẻ mướn, nô tài,
làm thuê chạy vạy, tay sai quan thầy.
”Bầy đàn””địa tặc””cướp ngày”
đất đai chiếm dụng, đọa đầy lương dân.

”Tiên phong giai cấp công nhân”
sửa xe, làm thợ, lần quần kiếm ăn.
Ban ngành giáo dục “buôn bằng”,
giúp bao “đầy tớ” quan thăng Ba Đình.
Quốc phòng quân đội an ninh,
”thanh gươm lá chắn” rập rình khắp nơi.

”Đấu tranh giai cấp” im hơi.
Việt Nam văn hiến chơi vơi thăng trầm.

Thảo Điền, 2022.
Đoàn Thuận