31 janvier 2022

Đoàn Thuận: Thơ Xuân

XUÂN Ở NÚI

Xuân về, ta lại gặp ta,
về nơi núi cũ chờ hoa mai vàng.
Sắc màu nhòa giữa sương tan.
Trong thiêm thiếp nhớ, một làn hương bay.

 

XUÂN TÀ MON

Tà Mon hương đọng cỏ vương.
Chậm chiều mây núi khuất đường hoa rơi.

Lần theo nỗi nhớ xa vời.
Sương rừng bay trắng chân trời mênh mang.
Bóng người thưa vắng bên ngàn.
Bếp hồng ánh lửa nồng nàn sau cây.

Tịnh yên bến nọ bờ này
Con thuyền độc mộc chở đầy hoa tươi.
Dòng đưa lá thắm về xuôi.
Cau rừng trầu diếc gấm gùi se duyên.

Mơ xưa ước cũ an nhiên.
Giang san thiên địa lâm tuyền sắt son.
Dinh Thầy, Ngảnh vọng nước non.
Dinh Ông, Động Chú, Tà Mon, Đảo Bà.

Sông Dinh chuyển nước La Ngà.
La Gi cầu nối Hòn Bà Núi Ông.
Gió ru huyền thoại bềnh bồng.
Tà Mon lưu dấu hương nồng gấm hoa.

Tà Mon, một chiều xuân
Đoàn Thuận