09 janvier 2022

“CHÌNH ĐỐN ĐẢNG”


Đảng lo “chỉnh đốn” kỷ cương.
Từ trung ương xuống địa phương dân phòng.
Càng ngày “suy thoái”càng đông.
Càng thêm “diễn biến” từ trong ra ngoài.

”Bầy đàn””đầy tớ, nô tài”
mua bằng chạy chức thành ngài ủy viên,
dựa lưng vào Đảng lộng quyền,
giã từ “vô sản’ chính chuyên lên đường,
lần theo “kinh tế thị trường”
lập thành băng nhóm bè phường “nội xâm”,
độc tài phi pháp vô tâm,
lừa dân vào chốn bụi lầm gió sương.
”Cướp ngày bóc lột đoạn trường.
Ruộng đồng rừng biển biên cương dãi dầu.
”Bộ phận không nhỏ, bầy sâu”
cạp đất bấu liếm lệ sầu muôn dân.

Ngự nơi biệt phủ cao tầng
khinh khi “trí thức như phân” trong chuồng,
giáo dục đào tạo con buôn,
”trồng người” “đấp mộ” văn chương Lạc Hồng,
xem thường tầng lớp công nông,
như hàng “xuất khẩu”, long đong phận người.
Mồ hôi nước mắt máu tươi
thấm vào tiếng khóc nụ cười lệch môi.

”Đỉnh cao trí tuệ” bồi hồi,
quyết “trong sạch” bọn “suy đồi suy vi”.
Hỏa Lò, lửa chẳng hạn kỳ.
”Thanh gươm lắ chắn”bảo trì đảng ta.


Thảo Điền,2022
Đoàn Thuận