14 janvier 2022

KÍNH MỜI THAM KHẢO.

 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kính thưa Quý vị

Liên tục trong tháng rưỡi, kể từ ngày 15/11/2021 đến ngày 31/12/2021, đoàn Kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đoàn Thanh tra đột xuất của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, đoàn của Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an đã lần lượt làm việc với Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA. Cũng trong thời gian này, ngày 10/12/2021, đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do một Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đã xuống thăm và làm việc với ông Nguyễn Mạnh Can, đồng sáng lập, đồng Chủ tịch Think Tank SENA. Các buổi làm việc đã diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành và gợi mở. Nhiều vấn đề lớn đã cùng được làm sáng rõ, giúp cho một cái nhìn rõ ràng, rộng mở về một tương lai tươi sáng của đất nước. 


 

Đây là tiền đề để ngày 24/11/2021, cuốn “Mùa Xuân, cánh Én và Niềm tin”, tiếp theo là cuốn “Chấn hưng Văn hóa - Khởi đầu phát triển” (còn gọi là “Thư cảm ơn”) của TS. Minh Đường được biên soạn. Hai cuốn này là  hai trong ba cuốn thuộc bộ “Việt Nam thế kỷ 21 - Mục tiêu & Đường lối”. Cuốn còn lại là “Quốc gia trong Kỷ nguyên Kết nối Văn hóa”, đã được gửi đến các vị Lãnh đạo và Tinh hoa trong những tháng cuối năm 2021.

Trong đó,  cuốn “Quốc gia trong Kỷ nguyên Kết nối Văn hóa” có chủ đề về Nhận thức, cuốn “Mùa Xuân, cánh Én và Niềm tin” có chủ đề về Niềm tin, cuốn “Chấn hưng Văn hóa - Khởi đầu phát triển” có chủ đề về Hành động. Tuy nhiên, cả                      đòi hỏi cấp bách của xã hội, đó là đã đến lúc từ bỏ Mô hình Cộng sản kiểu Xô Viết, được xây dựng trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin để cùng tạo lập nên một Chế độ Dân chủ, Cộng hòa mới, được xây dựng trên nền tảng Văn hóa dân tộc mới và Kết nối Văn hóa hiện đại.

Chúc Quý vị và Gia đình sức khỏe.

 

Minh Đường