13 janvier 2022

DƯỚI ÁNG MÂY HÀNG.

Chân trời mây nước một bờ.
Mây lên từ Nước lững lờ tầng cao
Áng mây cùng ánh trăng sao.
Soi trên mặt nước trôi vào trần gian.

Trầm luân trong cõi Thiên Đàng.
Lang thang một áng Mây Hàng thầm trôi.
Tuần hoàn sao sáng đổi ngôi.
Sông Ngân in bóng sao rơi bạt ngàn.

Chiếc cầu Ô Thước bắt ngang.
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn sang bến chờ.
Đâu hay giây phút mộng mơ,
Mây đen vần vũ bất ngờ trôi mau.

Mịt mờ che khuất trăng sao.
Đường trần bến mộng một màu tối tăm.
Mưa rơi nước lũ sóng ngầm.
Xóa tan hình bóng trăng rằm ánh mây.

Đất trời vạn hữu vần xoay.
Mây đen mây trắng nhuận thay mây hồng.
Nước mưa ngọt mặn đổi dòng.
Trôi từ gành thác vào lòng đại dương.

Mây mang hơi nước mù sương
Thành mưa rơi xuống muôn phương Địa Đàng.
Như nhiên dưới áng Mây Hàng
Giọt mùa hương nướcThiên Đàng nhẹ buông.


Thảo Điền,2022
Đoàn Thuận