vendredi 27 septembre 2019

Thơ Đoàn Thuận ; Hệ điều hành Bắc phương.


1.
Thủ Tướng Kiến Tạo như nghẹn lời.
Bí Thư Thủ Đô lặng im hơi,
trước “Hệ điều hành phần mềm Mạng”
cài qua Nhật Cường truyền muôn nơi.

2.

Người ngồi sau lưng Nguyễn Đức Chung,
bí mật điều khiển “hệ chính trường”,
cài đặt mật vụ khắp Mạng Nước,
chỉnh “sóng chế độ “ theo Bắc Phương.

”Virus điệp viên” hệ độc trùng
cài từ Vân Đồn vào nội cung,
Mạng Quan  trung ương mắc sóng “lạ”.
đôi khi mất mạng giữa mịt mùng.

Khách Trú hàng năm đất Rồng Thăng,
chuyền vào Từ Liêm triệu “phôi bằng”
biến quan dốt nát thành tiến sỹ,
đào tạo nô tì quản Mạng Dân.

Bí thư Trung Hải chính hiệu Tàu,
”gián điệp điều hành hệ Hán Mao”
từng bước thống lĩnh quan Tứ Trụ
dần biến Việt Nam thành Chư Hầu.

3.
Bao năm thống nhất được hai miền,
nhưng sóng Bành Trướng đâu lặng yên,
Phần mềm Mật Ước cài nhượng địa.
Mạng Dân bị nhiễu sóng nhân quyền.

          Thảo Điền, 2019
             Đoàn Thuận