vendredi 20 septembre 2019

Thơ Đoàn Thuận: Đôi điều về NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN.


1.
Tam Trụ dựa đầu vào Trụ Đảng.
Quyền lực toàn trị thuộc Bí Thư.
Lập, Hành,Tư pháp chỉ “một pháp”,
Nhà Nước Pháp quyền, đâu thực hư ?


2.

Cán bộ “lộng hành” trước Hiến pháp.
tự quyết, tự làm ra “luật phường”.
theo nhóm lợi ích, băng cướp cạn.
chà đạp “phép nước”, xóa “kỷ cương”..

Cướp đi bắt cướp “xử” tội cướp,
Kẻ cướp cướp chìm ghế “quan tòa”.
Quan tham “thanh tra” án tham nhũng.
Biệt phủ “bảo an” quan đại ca.

Dân oan bị lừa mất nhà đất,
khiếu kiện nhiều năm theo gió sương
Ủy ban các cấp giữ Quỉ Đất,
coi rẻ Dân Đen thời thị trường.

Dân Việt phản đối Tàu xâm lấn,
chiếm rừng hải đảo đất quê hương.
Công an kết tội Dân “phản động”,
ác với Đồng Bào, sợ Bắc Phương…

3.
Nhà Nước “pháp quyền” sao như thế ?
Phù phép dối trá hảm hại dân.
Khinh thường “phẩm giá của dân tộc”
Độc tài phi pháp lẫn phi nhân.

Thảo Điền, 2019
Đoàn Thuận