samedi 21 septembre 2019

ĐÚNG RA PHẢI GỌI LÀ “GIÁN SÁT"


Nguyễn Hữu Vinh

Làm giám sát mà phải dò ý Bí thư, Chủ tịch, sợ ghế lung lay thì… hỏng!  
https://dantri.com.vn/…/lam-giam-sat-ma-phai-do-y-bi-thu-ch…

(TỨC LÀ NÓ NHƯ CON GIÁN BÒ SÁT ĐẤT)