20 septembre 2021

Song Chi - Từ đại dịch COVID 19, suy nghĩ về dân chủ và độc tài

Đối phó với đại dịch COVID-19, phải nói rằng không có một quốc gia nào mà không có những quyết định, chính sách sai lầm lúc này lúc khác, không có một quốc gia nào mà không có người chết. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch giữa các quốc gia cũng rất khác nhau, xuất phát từ điều kiện kinh tế, y tế, sự khác biệt về văn hóa, lối sống, đặc biệt là mô hình thể chế chính trị, do đó hệ quả của việc chống dịch cũng như mức độ ảnh hưởng lên người dân cũng rất khác nhau.


VN, một quốc gia có mô hình thể chế độc tài toàn trị, tất nhiên có cách chống dịch rất khác so với các quốc gia tự do dân chủ. Từ những hậu quả của việc chống dịch này của nhà nước VN, càng củng cố thêm những suy nghĩ về sự khác nhau giữa hai hệ thống chính trị.

Khách mời: Ký giả Từ Thức từ Paris, Pháp. Nếu bạn thích video này, hãy like và comment góp ý để chương trình lần sau được tốt hơn, và đừng quên subscribe cho kênh Tự Lực Bookstore. Trân trọng cảm ơn! SC