samedi 16 juin 2018

THƯƠNG GHÊ CƠ


Trương Tuần


- Cụ ơi, thấy ồn ào về Luật An ninh mạng là thế lào cụ?

- Hơi bị ghê răng.

- Sao lại bảo ghê răng ?

- Thì ghê răng chứ sao. Giá như...

- Giá như thế lào cụ nói nuôn cho rồi.

- Giá như có Luật sớm thì mấy ông tướng đánh bạc qua mạng đỡ vào vòng nao ní. Thương ghê cơ !

- Thì VƯỠN...!http://trannhuong.net/tin-tuc-53475/thuong-ghe-co.vhtm