lundi 2 mai 2016

RÁNG SỐNG CHO TỬ TẾ NGHE MẦY !


BÙI MINH QUỐC

1 
“Ráng sống cho tử tế nghe mầy !”
Lời tự thốt cuối một đời gian tế
cho chính mình
cho tử đệ ?
Một đời tranh ngai giựt ghế
một đời thẻ đỏ tim đen
đen
đen
cờ đỏ
đảng đen
thẻ đỏ
xã hội đen

 

2

Đăng đàn nguyện thề
Quay lưng chửi thề  


3 
 
Đăng đàn nguyện thề
Hãy thề  đi :
Trước anh linh các vua Hùng dựng nước
Trước anh linh các thế hệ tiền bối đã hy sinh dựng nước giữ nước
Trước tất cả oan hồn Việt Nam phải bỏ nước ra đi
Trước tất cả oan hồn Việt Nam chết tức tưởi trong đồn công an
Trước toàn thể quốc dân
toàn thể công dân - cử tri
xin thề
Nguyễn Phú Trọng này không bán nước, không tham nhũng
Nguyễn Thị Kim Ngân này không bán nước, không tham nhũng
Trần Đại Quang này không bán nước, không tham nhũng
Nguyễn Xuân Phúc này không bán nước, không tham nhũng
Đinh Thế Huynh này không bán nước, không tham nhũng
Ngô Xuân Lịch này không bán nước, không tham nhũng
Tô Lâm này không bán nước, không tham nhũng
Phạm Minh Chính này không bán nước, không tham nhũng
Võ Văn Thưởng này không bán nước, không tham nhũng
Trần Quốc Vượng này không bán nước, không tham nhũng
Nguyễn Thiện Nhân này không bán nước, không tham nhũng
Tòng Thị Phóng này không bán nước, không tham nhũng
Vương Đình Huệ này không bán nước, không tham nhũng
Phạm Bình Minh này không bán nước, không tham nhũng
Trương Hòa Bình này không bán nước, không tham nhũng 
Trương Thị Mai này không bán nước, không tham nhũng
Nguyễn Văn Bình này không bán nước, không tham nhũng
Hoàng Trung Hải này không bán nước, không tham nhũng
Đinh La Thăng này không bán nước, không tham nhũng
nếu sự thật không phải thế
xin chịu tội tru di
xin phải bị nguyền rủa đời đời
đến con cháu chắt chút chít không một mống nào mở mày mở mặt
xin thề !
xin thề !


4

Này
Ta
công dân Bùi Minh Quốc ái quốc tôn dân
xin hỏi quý vị ngất nghểu đỉnh quyền đỉnh máu
có dám thề thế không ?
có dám không ?
có dám không ? 

5 

Này
Ta
công dân Bùi Minh Quốc ái quốc tôn dân
xin hỏi quý vị ngất nghểu đỉnh quyền đỉnh máu
có ai tim còn đỏ
có ai còn thậm chí một phần tim đỏ
một phần nhỏ nhoi thôi
chút huyết thống con Lạc cháu Hồng
hay vẫn rặt một bầy thẻ đỏ tim đen ?
đen
đen
cờ đỏ
đảng đen
thẻ đỏ
xã hội đen !
Ra hội trường đăng đàn nguyện thề
vào hậu trường chửi thề ? 
 

6 

“Ráng sống cho tử tế nghe mầy !”
“Ráng làm việc cho tử tế nghe mầy !” 

Nghe chốn ấy lịm tăm
Nghe lơ mơ ú ớ cà lăm  
 

7


Ta
công dân Bùi Minh Quốc ái quốc tôn dân
ngày ngày
đêm đêm
tìm hỏi  

Liệu còn được mấy người dâng đời cho đại nghĩa
giữa nghênh nghênh vênh váo cường quyền
những mặt lì căng như mặt ghế
những tim hối hả nhịp tiền tiền ? 

Liệu còn được mấy người dâng đời cho đại nghĩa
giữa nhung nhăng ngụy triết biện minh hèn
bút uốn lươn nhươn chập cheng chữ nghĩa
cốt tí danh nhem tí lợi quèn ? 

Nhưng
dù sao
dù sao đi nữa
ngán hết cỡ sự đời ta vẫn muốn tin
vẫn cố tin
còn, còn chứ, những con người như thế
giữa quan trường mỗi lúc thối tha thêm
họ âm thầm chịu nhục chốn bon chen
và lặng lẽ hiến mình vì đại nghĩa .

 

Đà Lạt 27/04/2016

BMQ