21 mai 2016

ĐÀNH NÓI RA SUY NGHĨ THẬT VỀ BẦU CỬ


Mac Văn Trang

21.05.2016Mình đã định chả nói gì về Bầu cử, nhưng mấy hôm nay các loại tuyên truyền lố quá thể, hổng chịu nổi, phải nói ra mấy suy nghĩ thật, hổng biết có trúng cái bụng bà con không?
 
 

1. Họ cứ lập lờ đem so sánh bầu cử hiện nay với bầu cử 1946 chọn ra QH nước VNDCCH. Làm sao so sánh được với cuộc bầu cử thật sự tự do, dân chủ lúc bấy giờ. Nay tất cả là người Đảng chọn, loại hết những người “thế này, thế khác”, còn gì mà bầu với chọn. Hãy xem dân chọn ra 403 đại biểu QH năm 1946 từ đủ các đảng phái và những người tư do ứng cử. Thế này thì mới là bầu chọn chứ.


Các chính đảng: 


Việt Minh (120)
Dân chủ (46)
Xã hội (24)
Việt Cách (20)
Việt Quốc (50)
Không đảng phái (143)
Cộng: 403 đại biểu Quốc hội 1946.

QH nước CHXHCNVN 2010 -2015 gồm 500 đại biểu , trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam (458) + Độc lập (42) (do Đảng đã chọn qua 3 lần "Hiệp thương")

2. Nay Danh sách gồm hơn 80% đại biểu là đảng viên; còn lại cũng là người Đảng chọn qua “Hiệp thương” đến 3 vòng, loại hết những người có quan điểm khác, ý kiến khác… Vậy thì bầu cũng là chọn ra những người “còn Đảng còn mình”! Vậy Đảng công bố luôn danh sách các đại biểu Đảng đã chọn xong, cho dân biết. Thế có phải nhanh, gọn, minh bạch, thật thà, tiết kiệm hơn không! Ai cũng biết là vậy, lại còn cứ tuyên truyền giả tạo, đóng kịch làm gì! Nào là Bầu cử là “Ngày Hội non sông”, “Lá phiếu là Trái tim của cử tri”, “Lá phiếu của cử trị sẽ chọn ra người tài đức”, đi bầu là “Quyền và Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân”; nào là “toàn dân nô nức”, nào là “cảnh giác các thế lực thù địch phá hoại”; nào là cờ, đèn, kèn trống, loa đài khẩu hiệu rợp trời, nào loa đọc suốt ngày, nào truyền hình trực tiếp…. Tốn kém đến 3.500 tỉ đồng và bao nhiêu sức người, sức của; bao nhiêu là long trọng, bao nhiêu là hoa mĩ, bao nhiêu là phô trương… chỉ để làm một việc … không cần thiết. Trong khi ngân sách cạn kiệt, dân túng đói, không lo thực chất cứ bầy trò giả tạo làm gì, vừa lãng phí, vừa phản cảm v,v…