21 mai 2016

Kính gửi các hội đoàn tổ chức, nhân sĩ trong ngoài nước, truyền thông báo chí,
Trần Huỳnh Duy Thức


 Dưới đây là Thỉnh nguyện thư gửi TT. Obama về TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Chữ ký tham gia xin vui lòng gửi về prisonersofconscience@fvpoc.org. Tổ chức tham gia vui lòng gửi kèm tên tiếng Anh của tổ chức mình nếu có.

Chúng tôi sẽ kết sổ và công bố chữ ký vào 7g tối, ngày 22/5 giờ VN.
Chân thành cảm ơn đã quan tâm và tham dự.
 
BĐH Hội CTNLT.
 
 


THỈNH NGUYỆN THƯ

CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM


HÃY TRẢ TỰ DO CHO TRẦN HUỲNH DUY THỨC!

 

Kính gửi:         Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 22/5/2016 đến 25/5/2016

 

Thưa Ngài Tổng Thống,

 

Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà tranh đấu kiên cường vì quyền con người tại Việt Nam và được nhiều người dân Việt mến mộ. Ông đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam một cách bất công từ ngày 24/5/2009, và sau đó bị tuyên án 16 năm tù giam trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, được mô tả là vi phạm mọi thủ tục tố tụng luật định của Việt Nam lẫn các chuẩn mực pháp lý được quốc tế công nhận.

 

Gần 7 năm qua, Trần Huỳnh Duy Thức đã trải qua nhiều trại giam khác nhau tại Việt Nam và hiện đang bị giam cầm tại Trại giam số 6 tỉnh Nghệ An trong điều kiện tồi tệ. Ông Thức đã thông báo với gia đình rằng ông vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam cưỡng bức đi định cư tại Hoa Kỳ như cái giá để trả tự do cho ông. Tuy nhiên ông Thức muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục công cuộc tranh đấu vì quyền con người của nhân dân Việt Nam và vì nền dân chủ và tự do cho đất nước của chúng tôi.

 

Vào ngày 14/5/2016, Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyên bố sẽ tuyệt thực vô thời hạn cho đến chết kể từ ngày 24/5/2016 để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam thượng tôn luật pháp và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho nhân dân Việt Nam quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước.

CHÚNG TÔI, người Việt trong và ngoài nước và các tổ chức xã hội dân sự, chính trị và tôn giáo Việt Nam rất quan ngại về tình hình sức khỏe và tính mạng của Trần Huỳnh Duy Thức nếu ông quyết tâm theo đuổi mục tiêu của cuộc tuyệt thực vào ngày 24/5/2016.  Nhà cầm quyền Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu Trần Huỳnh Duy Thức bị thiệt mạng trong cuộc tuyệt thực này.

CHÚNG TÔI luôn tin tưởng rằng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong việc đề cao và tranh đấu cho các giá trị nhân quyền phổ quát trên toàn thế giới. Do vậy, CHÚNG TÔI đồng lòng ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư này để đề nghị Ngài Tổng Thống như sau:

1.                  Thứ nhất, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Trần Huỳnh Duy Thức; và

2.                  Thứ hai, cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhà cầm quyền Việt Nam về chính trị và kinh tế nếu họ từ chối trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức khiến dẫn đến sự thiệt mạng của ông trong cuộc tuyệt thực sắp tới.

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Ngài Tổng Thống đối với sự việc nghiêm trọng nêu trên cũng như các đề nghị của chúng tôi tại Thỉnh Nguyện Thư này.

Trân trọng kính chào,

Việt Nam, ngày ...tháng 5 năm 2016.

Đồng ký tên:

======================

PETITION

 

OF THE VIETNAMESE PEOPLE LIVING IN AND OUTSIDE VIETNAM

AND VIETNAMESE RELIGEOUS, POLITICAL AND CIVIL SOCIETIES

 

FREE TRAN HUYNH DUY THUC!

 

Respectfully to:     President of the United States of America BARACK OBAMA on his official visit to Vietnam from May 22, 2016 to May 25, 2016

 

Dear Mr. President,

 

Tran Huynh Duy Thuc is a patient activist fighting for human rights in Vietnam and are highly respected by the Vietnamese people.  He has been unfairly arrested by the Vietnamese government since May 24, 2009, and then sentenced to 16 years in jail on the two court proceedings of first and final instances, of which the hearing procedures were conducted in violation of all Vietnamese legal regulations and internationally recognized legal standards.

 

Over the past nearly 7 years, Tran Huynh Duy Thuc has moved to different prisons in Vietnam and is currently detained in Prison No. 6 in Nghe An Province, North Vietnam, in extremely bad living conditions. He has recently informed his family of that the Vietnamese government forced him to accept an immigration into the United States of America as a price for his release.  However, he would like to stay in Vietnam in order to continue his fighting for human rights of the Vietnamese people and for the democracy and freedom in our country.

 

On May 14, 2016, Tran Huynh Duy Thuc announced that he will conduct a hunger-strike of his own to death from May 24, 2016, to petition the Vietnamese government that the rule of law must be respected, and a referendum must be organized to vest authority and rights in the Vietnamese people in order to determine the political regime of their nation.

 

WE, the Vietnamese people living in and ouside Vietnam, and Vietnamese religeous, political and civil societies, are really concerned about the health and life of Tran Huynh Duy Thuc when he decides to pursue the target of his own hunger-strike as from May 24, 2016.  The Vietnamese government must take full responsibility if he dies on his coming own hunger-strike.

WE always believe that the United States of America is a leading country in the promotion of and fighting for the common value of human rights in the world. Given that, by common consent, WE hereinafter co-sign this Petition to request Mr. President as follows:

1.                  First, asking the Vietnamese government to free Tran Huynh Duy Thuc immediately without any condition;

 

2.                  Second, considering the imposition of political and/or economic sanctions against the Vietnamese government if its refusal of releasing Tran Huynh Duy Thuc causes his death on his coming own hunger-strike.

 

Your attention to the above-mentioned serious matter and our Petition herein would be highly appreciated, Mr. President.

Sincerely yours,

Co-signatories: