31 mai 2016

Giáo sư Chris J. Hamer lên tiếng về chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực

Về việc: Trần Huỳnh Duy Thức

Gửi các bên liên quan:

Tôi ủng hộ cho phong trào đòi tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi hiểu rằng ông ấy đang bị giam cầm ở Việt Nam về cáo buộc thực hiện tuyên truyền chống lại chính quyền, chịu án 16 năm tù giam và tiếp tục 5 năm quản chế. Ông ấy đã chịu 7 năm trong tù bởi sự buộc tội đó. Ông đã thề sẽ bắt đầu một cuộc « tuyệt thực cho đến chết » chống lại việc giam cầm ông kể từ ngày 24/05/2016.

Tôi tha thiết yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy thể hiện sự nhẹ tay tới Thức, và thả ông ra khỏi nơi giam cầm. «Tội» của ông ấy là đưa ra một loạt những đề nghị cho việc cải cách quản trị chính quyền tập trung vào quyền con người. Đúng vậy, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền hiện đại là duy trì quyền con người, như đã được nêu lên trong Tuyên ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền. Một trong những quyền đó là quyền tự do ngôn luận, để chống lại sự chuyên chế và lạm dụng quyền lực của chính quyền.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gọi việc xử án Thức là «một sự nhạo báng công lý». Sự kết án đối với ông ấy là dài nhất chưa từng có dành cho một người bất đồng chính kiến Việt Nam, và đã bị lên án bởi văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2012, tổ chức Liên Hợp Quốc Nhóm Làm việc về Giam cầm Tùy tiện (WGAD) đã đưa ra nhận định rằng việc giam cầm Thức đã vi phạm quyền tự do ý kiến và phát biểu được đảm bảo bởi Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (ICCPR), mà Việt Nam là một thành viên.

Do đó, tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam chấp hành nghĩa vụ của mình bởi tuân thủ luật pháp quốc tế, và thể hiện sự nhẹ tay tới Thức bằng cách thả ông ra khỏi nơi giam cầm ngay lập tức.

(đã ký)

Giáo sư C.J. Hamer

Chủ tịch, Viện Quản trị Bền vững và Hòa bình Toàn cầu

H1


Nguồn: FB Lê Thăng Long