20 mai 2016

Ngày 24/5/2016, Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thựcGia đình của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức.

Theo thông tin được gia đình của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đăng tải trên mạng internet, khi họ thăm ông trong tù ở Nghệ An hồi cuối tuần trước, ông Thức đã nói ông “sẽ tuyệt thực không thời hạn từ ngày 24 tháng 5 sắp tới”.. Cách đây 7 năm vào ngày 24/5/2009, ông Trần Huỳnh  Duy Thức đã bị nhà cầm quyền cộng sẩn Việt Nam vơi cái tội danh gọi là "âm mưu lột đổ chính quyền nhân dân"
Ông tuyên bố làm như vậy vì mục đích “đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước”. Ông khẳng định quyết tâm qua lời tâm sự với cha mình rằng “con sẵn sàng chết cho mục tiêu này