20 mai 2016

HẢI PHÒNG ĐẤT CẢNG “ĐÁP LỜI SÔNG NÚI!”


Việt Anh


Hi Phòng tun hành vi pháo sáng…cháy rc nhng góc ph, không h danh là “dân Đt cng”! Ti Th đô Hà Ni, nhóm CĐV Hi Phòng đã xung đường mun bng xe 45 ch, băng rôn, c, pháp sáng cháy rc… H gi nguyên khí thế y đi diu hành dc đường v t HaNoi đến Hi Phòng, dài hơn 100km. Đòn bt ng t bóng đá chuyn sang ng h bà con min Trung, bo v bin và s SNG cho dân… Lc lượng ngăn biu tình ca HaNoi & Hi Phòng đã hoàn toàn bt ng & b đng vi nhng chàng trai “máu la” ca Haiphong FC… Quá tuyt vi.. Quá thông minh.. Đt cng phi thế ch?! :)YÊU QUÁ HI PHÒNG ƠI!.

Ngày xưa dân Nam B có nhiu hình thc đu tranh, t t thiêu đến yêu đn trưởng, phong phú vô cùng.

Hôm nay nhìn Hi Phòng xung đường vi thơ văn, danh ngôn mi, bóng đá, lp ngôn sáng to và mt khí thế ngút tri mà mun khóc.

Yêu quá Hi Phòng ơi!

Thi Hùng Vương có nhiu điu là Huyn s nhưng Bch Đng, Hi Phòng là lch s.

Nhân Dân không th thua, tôi tin như vy.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*****