25 mai 2016

NHIỀU NHÂN SĨ TRÍ THỨC TUYỆT THỰC CÙNG TRẦN HUỲNH DUY THỨCNóng: Như một hiệu ứng xã hội, danh sách người tuyên bố tuyệt thực cùng Ông Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình ông ngày càng nối dài, tính cho đến tối nay (24.05).
TUYỆT THỰC CÙNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC


*Chúng tôi có thể mất TỰ DO nhưng chúng tôi quyết đấu tranh để DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI ĐƯỢC TỰ DO.

Ngày hôm nay bắt đầu từ 6 giờ ngày 24-5-2016 đến 5 giờ sáng ngày 25-5-2016 chúng tôi đồng hành cùng tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức, một trí thức yêu nước cất tiếng nói đòi công bằng cho XH VN, đòi tự do cho nhân Dân Việt Nam, Đòi nhà cầm quyền phải thay đổi để Đất Nước phát triển trường tồn đã bị án tù 16 năm oan nghiệt. 


Hưởng ứng lời kêu gọi cùng tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức của nhà thơ Hoàng Hưng chúng tôi gồm:


1- Nhà thơ Hoàng Hưng (Sài Gòn)
2- Nhà thơ Phan Đắc Lữ (Sài Gòn) 

3- Nhà báo Kha Lương Ngãi (Sài Gòn
4- Nhà giáo Phạm Toàn (Hà Nội)
5- Nhà báo Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn)
6- Sương Quỳnh (Sài Gòn)
7. Nhà giáo Đào Thu (Hà Nội)


ĐANG BẮT ĐẦU TUYỆT THỰC 


* Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn cho đến khi nhà cầm quyền đáp ứng yêu cầu của anh là: Trả quyền phúc quyết cho Nhân dân Việt Nam.


Rất mong muốn chúng ta đồng hành cùng với anh trên chặng đường có thể dài và có thể chúng ta mất nhà yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức. Do đo, có thể không phải hôm nay nhưng ngày mai, và những ngày sau, những ai muốn đồng hành, hãy cứ tiếp tục bằng cách chụp tấm hình như một lời tuyên bố: 


HÔM NAY TÔI TUYỆT THỰC CÙNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC!

Blogger Sương Quỳnh.
 


Nhà báo Kha Lương Ngãi (nguyên Phó TBT báo Sài Gòn giải phóng)


Nhà thơ, nhà báo Hoàng Hưng.


_____________

 .

18 CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TUYỆT THỰC ĐỢT 1 NGÀY 24/5/2016
CÙNG TNLT TRẦN HUỲNH DUY THỨC

1. Lê Công Định, Sài Gòn
2. Phạm Bá Hải, Sài Gòn
3. Hồ Thị Bích Khương, Thanh Hóa
4. Hoàng Hưng, Vũng Tàu
5. Đoàn Văn Diên, Lâm Đồng
6. Lê Anh Hùng, Hà Nội
7. Dương Kim Khải, Sài Gòn
8. Trần Minh Nhật, Lâm Đồng
9. Thân Văn Trường, Sài Gòn
10. Phạm Văn Trội, Hà Nội
11. Lư Văn Bảy, Kiên Giang
12. Trần Thị Hài, Bình Dương
13. Phan Văn Lợi, Huế
14. Nguyễn Trung Nghĩa, Hà Nội
15. Phạm Thị Lộc, Bắc Giang
16. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Sài Gòn
17. Nguyễn Trung Tôn, Thanh Hóa
18. Lê Văn Sơn, Thanh Hóa.

 Nguồn: Theo Tếu Blog