dimanche 17 juin 2018

BÀI HỌC TRƯỞNG THÀNH


Trần Nhơn
Nguyên Thứ Trưởng Bộ Thủy Lợi 


Người dân nay đã trưởng thành,
Xuống đường giăng biểu tuần hành khắp nơi.
Chẳng ai tổ chức, chào mời,
Dòng người thác đổ sục sôi xã phường.

Thôi bàng quan chuyện nghị trường,
Mải mê bóng đá, say cuồng show game;
Chui vào vỏ ốc điền viên,
Tránh xa ngang trái sống thêm tuổi đời.
Mâu thuẫn tích tụ lâu rồi,
Ai mang hạnh phúc trao người đợi sung?
Mũ ni xa lánh cộng đồng,
Đồng liêu dè bĩu, cháu con chê cười.
Dậy mà đi, đồng bào ơi!
Những ngày tháng Sáu đất trời nở hoa.
Vỡ bờ tức nước… tràn ra,
Một bài học lớn dạy ta trưởng thành.

12/6/2018
Trần NhơnNHÂN DÂN ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
Nhìn hình ảnh những đoàn người ở khắp nơi tuần hành biểu đạt chính kiến của mình về sự phản đối đối với luật đặc khu và luật an ninh mạng trên dọc các tỉnh từ miền Trung trở vào Sài Gòn đến Phú Quốc mà thấy dân ta đã trưởng thành, đã vượt qua sợ hãi để làm những điều đúng đắn khi đứng trước những đòi hỏi của thời cuộc mà buộc một người có lương tri phải lên tiếng.

Dù chính quyền đã nợ nhân dân luật biểu tình gần một thế kỷ, nhưng Hiến pháp đã quy định quyền tối cao này của người dân, vì vậy, hành vi chính trị của nhân dân sẽ tạo nên luật pháp.

Và khi chính quyền là ngoại lệ của luật pháp, thì người dân là ngoại lệ của quyền lực và chính quyền (Dân trị và Chính quyền).

Làm người và yêu nước là hai thứ không cần phải được sự cho phép hay chấp thuận từ bất cứ một ai. Vì rằng, nhân dân chính là chủ của quốc gia và làm chủ tự do của chính mình.