mardi 26 juin 2018

HÃY LẮNG NGHE, CẦU THỊ!


Trần Nhơn
(Nguyên Thứ trưởng bộ Thủy Lợi)Phạm Minh Chính và Nguyễn Chí Dũng
Nghe Đại học Thâm Quyến mồi chài,
Lập đề án đặc khu phản động,
Nối “một con đường, một vành đai”.

Quá nhiều cán bộ cấp chiến lược
Bị ma dẫn lối quỷ đưa đường,
Tự diễn biến thành quan bán nước,
Nằm vùng trong Quốc hội, Trung ương (?)

Sao các người lại ngu đến nỗi
Mời kẻ đã cướp Hoàng - Trường Sa
Di dân vào đặc khu xây tổ:
Việt gian cõng rắn cắn cắn gà nhà!

Đất nước bốn ngàn năm lịch sử,
Bao giờ bi đát thế này chăng?
Người yêu nước xuống đường giận dữ,
Lãnh đạo buông lời miệt thị dân (?!)

Hơn bảy nghìn tờ báo quốc tế
Đưa tin người Việt Nam xuống đường.
Có báo nào nói giọng xách mé
Như triều thần công bộc trung ương?

Đừng tưởng cứ ngồi vào chiếc ghế,
Là có thể lên mặt dạy đời!
Hãy khiêm tốn, lắng nghe, cầu thị,
Uốn lưỡi bảy lần nói một lời!


25/6/2018
Trần Nhơn