mardi 19 juin 2018

NỖI THĂNG TRẦM


1.

Hai miền thống nhất đã nhiều năm.
Nỗi đau ly tan vẫn âm thầm
Nhà tan dậu nát trên Đất Mẹ
Di dời lang bạt dưới bụi lầm.


2.
Bao người nằm xuống trên quê hương.
Biển đảo, đồng quê, rừng biên cương.
Thân xác vùi quên dưới cát bụi.
Không một nấm mồ, một nén hương.

Bao người đớn đau đời đơn côi.
Lang thang kiếm sống bên chợ đời.
Biết ai còn mất để tưởng nhớ.
Nuốc giọt lệ buồn những đêm khơi.

Sương phụ, phế nhân, người thất cơ.
Không nơi nương tựa sống vật vờ.
Ăn đậu ở nhờ quanh đất cũ.
Lầm lủi tìm về cõi hư vô.

………………….
3.
Lương dân Việt Nam lắm đoạn trường.
Bạo quyền nương tựa giặc Bắc Phương.
Cướp cạn mồ hôi cùng xương máu.
Vận nước nổi chìm  theo gió sương.


        Đoàn Thuận