vendredi 6 septembre 2019

AI TRUNG THÀNH VỚI CHẾ ĐỘ NÀY NHẤT?

NGUYỄN BẮC SON, TRƯƠNG MINH TUẤN VÀ ... ĐỒNG BỌN (ĐÃ LỘ VÀ CHƯA BỊ LỘ)

Nguyễn Hữu Vinh

Nhưng ... thật khốn khổ cho nhà nước này. Là giờ phải đi tìm kiếm, dọn dẹp tất cả những gì đám này (từ Đinh La Thăng trở đi ... ) bậy ra khắp nơi, trong ngoài nước.
Chúng "bậy ra" những cái gì? Nào là trồng cây ghi dấu khắp các công trình. Rồi cấp thẻ nhà báo; ảnh lưu giữ trong các bảo tàng; các giấy khen do chúng ký tặng búa xua (có ai dám treo lên khoe trong nhà nữa không?) ... Và sách vở như thế này nữa ...
Tốn kém vô kể! Cuối cùng là dân phải nai lưng trả thôi.