mercredi 4 septembre 2019

NỖI ĐAU CỦA DÂN VIỆT.


1.
Dân Việt thời “định hướng”,
đối diện với quân thù,
với biết bao âm mưu
đe dọa chiếm Tổ Quốc.

2.
Giặc Bắc phương thâm độc,
đã dùng “sức mạnh mềm”
cài gián điệp “đi đêm”
thành lập “quan thái thú”.

Dân mất quyền dân sự
dưới chế độ độc tài,
bọn cướp cùng tay sai
chiếm đảo, rừng, ruộng, đất.

Dân khổ đau u uất,
Văn hiến bốn ngàn năm,
khuất dần dưới bụi lầm
của Hán hóa đồi trụy.

Dân qua bao thập kỷ,
phải chịu nhiều nhiễu nhương
ngay trên đất quê hương,
ngay trong lòng Tổ quốc.

3.
Nỗi đau của dân tộc:
Lê Chiêu Thống thời nay
loài thái thú “quan thấy”
theo giặc Tàu, phản quốc .

Thảo Điền, 2019
Đoàn Thuận