vendredi 6 septembre 2019

Đôi điều về CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM.


1.
”Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
đâu được “Độc lập Tự do  Hạnh phúc”,
từ khi miền Nam “Ngụy nhào Mỹ cút”.
Dân tình đau thương, đời thêm nhiễu nhương.

2.
”Giải phóng” thế nào, Dân bao đoạn trường.
Người rời đất nhà, đi kinh tế mới.
Người bị quản chế gông cùm tù tội,
mất quyền công dân, cải tạo, lưu dung.


”Thống nhất” non sông, sao Dân lao lung.
Bao người xa quê tha phương buồn khổ,
Bao người tạm cư ngay trên Đất Tổ.
Lòng dân ly tan, đất trời tang thương.

”Độc lập” nhưng sao đông giặc Bắc phương.
Chúng chiếm Nam Quan xóm làng Bản Giốc.
Chiếm cả núi rừng biên cương Tổ Quốc,
Hoàng Sa Gạc Ma, lãnh hải Nước Nhà.

”Tự do” sao Dân nô dịch lân la.
đâu còn nhân quyền, mất nguồn sinh sống,
luôn bị công an rình từng hoạt động,
bị đánh bị tù khi chống giặc Tàu.

”Hạnh phúc” được sao khi Dân khổ đau.
Đất đai bị cướp, cửa nhà tan nát.
bị buộc di dời, ở nhờ, phiêu bạt.
khiếu kiện nhiều năm sương gió dãi dầu.

”Xã hội chủ nghĩa” định hướng về đâu,
để lớp “vô sản” thành “tư bản đỏ”,
thành những “chủ nô bầy đàn” sâu bọ
hút “máu dân đen” tàn bạo dã man.

”Cộng hòa” sao như phong kiến vua quan.
Thái thú Ba Đình, ủy viên chính trị
thanh trừng nội bộ giành ngôi tước vị,
chỉ vì “băng đảng”, đâu phải “vì dân”.

3.
 Xã hội chủ nghĩa, như thế, không cần.
DÂN cần Việt Nam tự do dân chủ.

Thảo Điền,2019
Đoàn Thuận.