dimanche 17 juin 2018

BÊNH THƯỢNG TƯỚNG VÕ TRỌNG VIỆTTheo GS Nguyễn Minh Thuyết thì lỗi không phải riêng của Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Võ Trọng Việt mà là của chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Như vậy cái ý tưởng rất khôi hài là dùng Luật ANM "kéo đám mây điện tử về VN" là cái ngu chung của Thường vụ Quốc hội và những dân biểu đã bấm nút theo lệnh đảng để bầu ra cái Thường vụ Quốc hội này.

Dân Quyền


GS Nguyễn Minh Thuyết
14 - 6 -2018 Nguyễn Minh Thuyết
Mấy hôm nay, dân mạng cười nghiêng ngả về sáng kiến của Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự thảo Luật An ninh mạng, đổi tên "facebook" thành "phê-tê-bốc" và buộc Gu-gồ cùng Phê-tê-bốc  "kéo đám mây điện tử từ nước ngoài về Việt Nam".


Tôi xin làm chuyện tưởng như ngược đời là bênh vực Tướng Việt một chút cho công bằng. Có thể Tướng Việt chưa từng sử dụng Interrnet hoặc ít nhất mắt ông cũng chưa từng ngó đến facebook bao giờ. Nhưng lỗi của ông chỉ là phát âm facebook thành phê-tê-bốc thôi.Còn ý tưởng ngộ nghĩnh "kéo đám mây điện tử về VN" không phải lỗi của riêng ông. Ở Quốc hội, thông thường, một dự luật phải được xem xét qua 2 kỳ họp mới biểu quyết thông qua được. 
Trong lần xem xét thứ nhất, Quốc hội phân công một ủy ban thẩm tra dự luật đó. Việc thẩm tra được thực hiện theo quy trình như sau: Ủy ban (có khoảng 30 - 40 đại biểu QH) phải nghiên cứu văn bản, đi khảo sát thực tế, tổ chức một số hội thảo xin ý kiến chuyên gia và những đối tượng được luật điều chỉnh, sau đó phân công một bộ phận soạn thảo báo cáo thẩm tra, thông qua thường trực ủy ban, rồi mới họp toàn thể ủy ban thông qua báo cáo đó.
Báo cáo thẩm tra này cũng cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, và đó là căn cứ quan trọng định hướng cho đại biểu xem xét, thảo luận.
Sau khi Quốc hội thảo luận, dự luật lại được giao cho ủy ban đã thẩm tra dự luật phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh lý và nhân danh Ủy ban Thường vụ QH viết báo cáo tiếp thu, giải trình. Dĩ nhiên báo cáo này cũng phải được Ủy ban Thường vụ QH thông qua.
Nếu đoạn video-clip lan truyền trên mạng được ghi ở kỳ họp Quốc hội này, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự luật, thì đó là Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chứ không phải ý kiến cá nhân của ông Việt.
Chẳng hiểu vì sao một báo cáo có vai trò quan trọng và được duyệt qua nhiều cấp, nhiều lần như vậy lại có cái ý tưởng rất khôi hài là dùng Luật ANM "kéo đám mây điện tử về VN". 
Chết mất thôi!