vendredi 15 juin 2018

LUẬT AN NINH MẠNG GIẬT LÙITrần Nhơn
(Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi)Chính phủ kiến tạo văn minh,
Sao phải ra luật an ninh giật lùi?
Can thiệp vào quyền riêng tư,
Tự do sáng tạo cây đời sinh sôi.

"Pháp quyền" - câu chuyện đãi bôi,
Tối ngày chém gió những lời ngất ngây.
Hỡi ôi trời cao đất dày,
Bao giờ hết cảnh đọa đày an ninh?
Yêu nước cũng phải rập rình,
Phê bình phản động biến thành Việt gian.
Xuống đường đồng cảm dân oan
Trở thành đối tượng công an nổi chìm.
Tham quan thao túng triều đình,
Trung thần lơ láo, dân lành bất an.
Lỡ cơ hội, phí thời gian,
Năng suất lao động chạm sàn ASEAN.

Đối đầu, đối lập với dân:
Phương pháp tiếp cận sai lầm an ninh.
"Dân vi quý, quân vi khinh":
Đường hướng hội nhập văn minh hoàn cầu.
 
10/6/2018
Trần Nhơn