jeudi 7 juin 2018

NƯỚC NAM có còn ”VUA NAM Ở”?Đoàn Thuận1.
Chiến tranh đi qua đã nhiều năm.
Quê hương chưa qua nỗi thăng trầm.
Bao người nằm xuống khắp sông núi.
Bao người lưu vong nơi xa xăm.

Bến Hải không còn chia đôi miền.
Độc lập tự do, điều thiêng liêng.
Thống nhất được sao sự ly tán !
”Con đỏ dân đen” luôn ưu phiền.


2.
Kháng chiến, nội chiến, rồi cách tân.
Lý tưởng "vì dân” nhạt phai dần.
”Lao động” trở thành người “cộng sản”
Độc tài toàn trị áp chế dân.

Chế độ kiên trì Mác Lê nin.
Rập khuôn Xô viết Mao Staline.
Hiến pháp đặt sau cương lĩnh đảng.
Tứ trụ lộng quyền một triều đình.

Suốt mấy ngàn năm chống giặc Tàu.
Đổ bao xương máu, bao thương đau.
Thực dân đế quốc rút về nước.
Đảng nay lệ thuộc bành trướng Mao.


3
Sau bao cuộc chiến, nước chưa yên.
Lũ Khờ me đỏ dọa Tây Nguyên.
Quân dân yêu nước lại đổ máu.
Người tan nát xác, người tật nguyền.

Chiến trường biên giới giữa Việt Trung
Người chết vùi thây nơi núi rừng
Mất ải Nam Quan, nửa Bản Giốc.
Đuổi 
dân cướp đất, cảnh lao lung.

Cung biển biên cương của nước nhà.
Quần đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma.
Bành trướng đánh chiếm đặt căn cứ.
Khống chế đường ra biển bao la.

Lãnh thổ Việt Nam đâu còn nguyên.
Đại Hán hiện diện khắp mọi miền.
Biên giới, biển, trời, đất, sông, núi…
Mật ước Thành Đô đã” nhượng quyền”.


ĐOÀN THUẬN